4. Ständigt lärande, Siri Wikander, Scandic Hotels & Lars Häggström, IMD

Så gör vi ständigt lärande till en central del i strategin och ledarskapet - ett nyfiket samtal med Scandic Hotels och IMD Business School.

Tommie Cau pratar med Siri Wikander och Lars Häggström om erfarenheter, utmaningar och möjligheter med att göra ständigt lärande till en central del i företagsstrategin och ledarskapet. Just lärande går som en röd tråd genom dessa gästers mångåriga HR-arbete.

I detta pilotavsnitt för HR Talks Podden pratar vi bl.a. om behovet av ständigt lärande organisationer, de nya kraven på medarbetare och inte minst ledare samt vad som behövs för att få in lärande som en central del i strategin. Siri och Lars bjuder på exempel och insikter från deras arbete från bl.a. Scandic Hotels, Stora Enso och flera andra företag. Vi spanar också om hur lärandet kommer förändras framöver. 

Siri Wikander är Director of People Growth på Scandic Hotels och har dessförinnan varit bl.a. Head of People & Culture för Hemfrid och Head of Talent Management på Axfood. Lars Häggström är Head of Advisory på IMD Business School och har tidigare varit bl.a. HR-direktör för Stora Enso, Nordea och Gambro.